Disclaimer

Hairline

Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop.

Hairline is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de op deze website getoonde informatie.

Verantwoordelijkheid
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hairline te Amsterdam.

 

 Hairline - Amsterdam

Stadionplein 7
1076 CE Amsterdam
tel: 020 6465573

Route